Rawicz prawdopodobnie najlepszą lokalizacją innowacyjnej kliniki rehabilitacji

Za mną kolejne owocne spotkanie ze Starostą Rawickim – panem Adamem Sperzyńskim. Wcześniej wspólnie uzgodniliśmy, że znajdujący się w Rawiczu obiekt, budynek po przyszpitalnym internacie, idealnie nadaje się na nowoczesną klinikę rehabilitacji z terapią uzależnień, reasekuracyjną terapią wzajemną, nad którą pracujemy. Bardzo przychylny naszemu pomysłowi jest również prezes zarządu rawickiego szpitala pan Tomasz Paczkowski. Aktualnie prowadzimy negocjacje warunków dotyczących podpisania umowy na przejęcie tego obiektu przez moją Fundację Memento oraz jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji na potrzeby programu unijnego.

Rawicz jest świetnym miejscem z uwagi na jego lokalizację – pomiędzy Wrocławiem, a Poznaniem, przy drodze szybkiego ruchu S5. Sam budynek byłego internatu odpowiada warunkom przystosowania go do funkcjonowania jako klinika, a dodatkowo w Rawiczu znajduje się zakład karny, z którym nasza klinika mogłaby nawiązać współpracę w ramach wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w takich miejscach, ich aktywizacji zawodowej oraz pomocy rehabilitacyjnej na wielu obszarach.

W naszej klinice chorzy po traumach czaszkowo mózgowych, wylewach byliby wspierani przez pacjentów z obszaru uzależnień i wykluczeń oraz profesorów szerokiego zakresu specjalizacji stanowiących zespół badawczy. Rehabilitacja ruchowa, przy zastosowaniu najnowszych technologii, w tym egzoszkieletu, dodatkowo rehabilitacja przez sztukę w wielu wymiarach – malarstwo, rzeźbę, muzykę. Całość tworzy innowacyjny program badawczy, bo na badaniach i wkładzie w rozwój naszych dziedzin medycyny i nowoczesnych metod rehabilitacji chcemy się skupić. Wszystko to, żeby jeszcze lepiej pomagać naszym pacjentom.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to konkurs na projekt zostanie rozstrzygnięty w połowie grudnia, a program i finansowanie zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jest to program unijny dotujący projekty innowacyjne i projekty badawcze.

Co ważne – nasz innowacyjny projekt obejmie swoim działaniem nie tylko województwo wielkopolskie, ale również dolnośląskie i lubuskie!

Wstępne wspólne ustalenia między naszą fundacją, władzami powiatu oraz prezesem rawickiego szpitala prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zapiszemy w formie pisemnego porozumienia.