O mnie

Urodziłem się 21 września 1961 roku. Mieszkałem w Sielcu Starym, byłym majątku książąt Czartoryskich, gdzie mój ojciec był dyrektorem Wielkopolskiej Stacji Doświadczalnej Instytutu Roślin Włóknistych i Zielarskich Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Ukończyłem Akademię Medyczną w Poznaniu, a następnie zdobyłem specjlalizację: onkolog-radioterapeuta.

W 2001 roku, na skutek wypadku, doznałem bardzo poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, który doprowadził mnie na skraj śmierci. Po blisko pięciu latach, w wyniku rehabilitacji wspartej niezwykłą konsekwencją i optymizmem, powróciłem do zawodu, zdobyłem kolejną specjalizację – specjalista terapii uzależnień. Jestem fundatorem i założycielem Fundacji Memento, w ramach której prowadzę działalność charytatywną i kulturalną. Jestem także właścicielem ośrodka MAFRO-MED oraz Pełnomocnikiem d.s. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Jestem doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.