Formalne porozumienie w sprawie przejęcia budynku na realizację projektu Kliniki

Fundacja Memento uzgodniła z przedstawicielami spółki Szpitala Powiatowego  w Rawiczu sposób i warunki przejęcia budynku przeznaczonego na innowacyjną Klinikę rehabilitacji w Rawiczu. Mając program na pozyskanie środków Unijnych rozpoczynamy intensywne działania w kierunku pozyskania funduszy na budowę oddziału później rehabilitacji oraz wdrożenia nowego, innowacyjnego programu terapii wzajemnej, reasekuracyjnej dedykowanej dla osób uzależnionych i niepełnosprawnych.

Tak jak już wcześniej opisywałem na moim blogu – budynek, w którym
wcześniej znajdował się internat Medycznego Studium Zawodowego idealnie odpowiada naszemu zapotrzebowaniu jeśli chodzi o ilość pomieszczeń, ich wielkość, czy ułożenie. Budynek znajduje się na terenie przyszpitalnym w Rawiczu, w bardzo dobrej lokalizacji, blisko dworca kolejowego i autobusowego. Sam Rawicz jest świetnie skomunikowany z dużymi miastami dzięki linii kolejowej między Wrocławiem, a Poznaniem, dodatkowo leży bezpośrednio przy przy drodze ekspresowej.

Nieocenioną wartością są znajdujące się w Rawiczu dwie placówki, z którymi zamierzamy nawiązać współpracę – Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu oraz Zakład Karny.

W skład Centrum wchodzą Medyczne Studium Zawodowe, Policealna Szkoła
Służb Społecznych i Medycznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. W Centrum prowadzone są różne dodatkowe formy kształcenia (kursy
kwalifikacyjne, kursy umiejętności, kursy kompetencji, itp.), Centrum od
ponad 50 lat trwale jest związane z kierunkami medycznymi (Państwowa
Szkoła Asystentek Pielęgniarstwa, Liceum Medyczne). Jednostka do tej
pory wykształciła ponad 3000 absolwentów, którzy z sukcesami pracują w
wielu placówkach medycznych, w Polsce i poza granicami naszego kraju.
Uczniowie Centrum dzięki naszej Klinice mogliby zdobywać wiedzę
teoretyczną, praktyczną oraz przygotować się do zawodu i pracy w
klinikach rehabilitacyjnych z zastosowaniem innowacyjnych i nowoczesnych technologii. Po zakończeniu praktyk w Klinice mogliby być wykształconymi opiekunami medycznymi dla osob niepełnosprawnych lub osob w wieku podeszłym. Sami też mogliby zostać pracownikami Kliniki. Fizycznie samo Centrum znajduje się w budynku bezpośrednio sąsiadującym z budynkiem wybranym na Klinikę oraz Szpitalem Powiatowym.

Bardzo owocną może się okazać współpraca z lokalnym Zakładem Karnym.
Duże więzienie w Rawiczu jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną
dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz
pierwszy i dla młodocianych. Zakład Karny posiada m.in. Oddział Terapeutyczny, który jest jednym z najstarszych i największych tego
rodzaju oddziałów w Polsce. W ZK w Rawiczu przebywa obecnie ponad 800
osadzonych. Na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu znajdują się warsztaty
terapii zajęciowej, istnieje więzienny dom kultury, prowadzone są
nowoczesne formy oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych.
Realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacji. I to właśnie w
ten program resocjalizacji chcielibyśmy się włączyć. Przy współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy moglibyśmy wdrożyć program pomagający więźniom w przygotowaniu do podjęcia pracy po opuszczeniu więzienia. Osadzeni dzięki pracy na rzecz kliniki pomagaliby pacjentom, a jednocześnie sami odbywaliby swego rodzaju terapię. Wstępne rozmowy z przedstawicielami Rawickiego Zakładu Karnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu są bardzo obiecujące, wszystkie strony wyraziły chęć współpracy, wszyscy osiągnęliby dzięki tej współpracy korzyść.

Ponieważ środki unijne nie pokryją w całości wkładu jaki potrzebny jest
na rozpoczęcie realizacji projektu, prosimy o wsparcie wszystkie
życzliwe nam osoby. Prosimy również o kontakt firmy i osoby
zainteresowane dłuższą współpracą z Fundacją Memento w zakresie
tworzenia i późniejszego działania Kliniki.

Fundacja Memento, ul. Rynek 24,63-930 Jutrosin
NIP 6991903596, REGON 300556001, KRS 0000279090
Konto bankowe (Bank Handlowy w Warszawie S.A.): 80 1030 0019 0109 8530 0045 2158