Przygotowania do wydarzenia

Dziś odebraliśmy z drukarni plakaty, zaproszenia i kartki cegiełki. Ponadto odbyliśmy spotkanie organizacyjne odnośnie eventu w dniu 6.04.2018.